تنظیم ساب‌دامنه app

قبل از فعال‌سازی سرویس ریبرندینگ لازم است در پنل DNS دامنه خود، برای سابدامنه app یک رکورد cname با مقدار app.spotplayer.ir ایجاد کنید. پیشنهاد میشود از سرویس DNS ابری رایگان ابرآروان یا کلودفلر استفاده کنید.

توجه داشته باشید شما نباید رکورد A بر روی این سابدامنه داشته باشید زیرا رکورد A بر CNAME اولویت دارد.

تغییر رکوردهای DNS زمانبر هستند و با توجه به تنظیمات شما ممکن است اعمال آنها تا 2 روز زمان ببرد.

تنظیم ساب‌دامنه در ابرآروان

در صورتی که از سرویس DNS ابری ابرآروان استفاده میکنید، به پنل مدیریت دامنه بخش رکوردهای DNS رفته و دکمه رکورد جدید را کلیک کنید.

در صورت تمایل به انتقال سرور DNS دامنه به ابرآروان ابتدا بخش بعد را مطالعه فرمایید.

در صفحه افزودن رکورد، نوع رکورد را CNAME و در عنوان app را وارد و گزینه استفاده از سرویس ابری را غیرفعال نمایید.

پس از اضافه شدن رکورد جدید لیست رکوردها به صورت زیر خواهد بود:

انتقال DNS سرور دامنه به ابرآروان

برای انتقال سرور DNS به ابرآروان در پنل مدیریت دامنه خود مقادیر ns را برابر رکوردهای ابرآروان قرار دهید. برای مثال برای دامنه‌های ir پس از ورود به پنل nic.ir وارد صفحه مدیریت دامنه شده و ویرایش ردیف‌های کارگذاری نام و میزبانی دامنه را کلیک کنید:

سپس در قسمت نام گارگذار آدرس‌های دریافتی از ابرآروان را وارد کنید:

برای اطلاعات بیشتر لطفا مستندات ابرآروان درباره انتقال دامنه را مطالعه نمایید. راهنمای ابرآروان

تنظیم ساب‌دامنه در CPanel

در صفحه Zone Editor بر روی دکمه CNAME Record دامنه خود کلیک کنید.

در صفحه افزودن رکورد، نوع رکورد را برابر cname قرار داده و در عنوان app را وارد کنید. همچینین گزینه استفاده از سرویس ابری را غیرفعال نمایید.

توجه داشته باشید در CPanel نباید از گزینه ساخت زیردامنه استفاده کنید زیرا باعث ایجاد یک رکورد A که اولویت بیشتری نسبت به رکورد CNAME دارد خواهد شد.

چک کردن ساب‌دامنه پس از ثبت رکورد

پس از فعال کردن رکورد CNAME در سایت nslookup.io دامنه را وارد کنید. پس از تایید فرم خروجی باید به صورت زیر باشد:

SpotPlayer.ir

به SpotPlayer بپیوندید

ما مشتاق همکاری با افراد علاقه مند و کوشا در زمینه های زیر هستیم:

  • JavaScript Programming
  • NodeJS Programming
  • HTML & CSS Designing & Programming
  • C++ Programming
  • Network Administration
  • NoSQL & Big Data Programming
  • Nueural & Deep Networks Programming
ارسال درخواست